<<  project  >>

Hogeschool Windesheim Circus II

Locatie: Almere
Afgerond: 2022
Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim
Programma: onderwijs- en studieruimten, kantoren, lunch cafe
Sector: herinrichting, interieur
Grootte: 3300 m2
Partners: WTA, Imd

Na eerst een grote winkelunit te hebben verbouwd voor de afdeling ICT van de hogeschool volgt nu de verbouwing van de aangrenzende ruimten die in gebruik waren door de Aeres School. Het betreft hier een tijdelijke inhuizing van de afdelingen Techniek en Finance&Law, met het oog op de geplande grote nieuwbouw voor Windesheim in Almere. De ambitie is om de verbouwing heel betaalbaar en heel circulair te houden. De nodige wijzigingen in de indeling worden gerealiseerd met de al aanwezige binnenwanden en plafonds. Het plan is gebaseerd op het maken van drie pleinen (huiskamers) voor de drie afdelingen die met elkaar zijn verbonden door brede binnenstraten en trappen. Rond de pleinen zijn dan de lokalen en kantoorruimten voor medewerkers te vinden. Op het entreeplein vindt men ook de ontvangstbalie en het lunch café met oude treinbanken.