<<  project  >>

REMIXPROJECT

Afgerond: Onderzoek 2016
Sector: circulariteit, transformatie
Partners: Felicien Duquesnoy, Boele, Beelen, RHDHV, Cirkelstad

Als je kantoren kan bouwen met geprefabriceerde betonnen gevelelementen, vloeren, kolommen en balken, kun je deze gebouwen dan ook weer uit elkaar halen als ze niet meer nodig zijn en de elementen gebruiken voor nieuwe gebouwen waar wel behoefte aan is? Zoals woningen. Rond 2015 staat er in Amsterdam ca. 1.300.000 m2 kantoor leeg, oftewel de oppervlakte van 130.000 woningen. Met het remixproject stellen wij dat er wat mis mag zijn met het gebouw, maar zeker niet met de elementen waar het uit bestaat, die blijven waardevol. Een waarde die met de schaarste aan nieuwe grondstoffen alleen maar zal toenemen. De studie geeft aandacht aan de technische uitdagingen, maar heeft de vernieuwende architectuur als speerpunt. Daar waar ontwerpen vanuit bestaande elementen wellicht klinkt als beperkend blijken er juist heel veel kansen en mogelijkheden te zijn. Het remixproject laat dit zien met meerdere voorbeeldprojecten.