<<  project  >>

Duurzame renovaties

Locatie: Amsterdam en Almere
Afgerond: in voorbereiding
Opdrachtgever: VvE de Sluis en Gemeente Almere
Programma: Woningen en openbare bibliotheek
Sector: Renovatie en verduurzaming

Nederland staat vol met gebouwen die verduurzaamd moeten worden. Dat geldt voor veel – verouderde- woningen, maar evenzo voor kantoren en maatschappelijke gebouwen. De duurzaamheidseisen zijn de laatste jaren zodanig toegenomen dat zelfs gebouwen van amper 15 jaar vaak ook al aan de beurt zijn. Twee voorbeelden van verduurzamingsprojecten waar RE-A de plannen voor maakt:

Woongebouw Entrepotdoksluis in Amsterdam, uit 1984. De renovatie omhelst ondermeer nieuwe duurzame kozijnen, na-isoleren metselwerkgevel, herstel metselwerk en het vervangen en isoleren van het dak. Op het platte dak komen 164 zonnepanelen. De karakteristieke jaren tachtig architectuur en kleurgebruik worden in het plan gerespecteerd.

De Nieuwe Bibliotheek in Almere, uit 2010. De verduurzaming omhelst ondermeer het aanbrengen van tochtwering bij de entree, de verbetering van de zonwering bij de glazen gevels en daken om opwarming binnen te voorkomen en het integreren van ca. 475 zonnepanelen op het dak. Door RE-A is tevens een plan opgesteld voor het stapsgewijs opwaarderen van de isolatie van de gebouwschil, vloeren, dak en gevels.