<<  project  >>

Bibliotheek +++

Locatie: Hilversum
Afgerond: tenderontwerp 2022
Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Programma: bibliotheek, kunstuitleen, erfgoedhuis, kunstonderwijs, MBO
Sector: renovatie, transformatie
Grootte: 5000 m2
Foto credits: RE-A

De gemeente Hilversum heeft de ambitie om de bibliotheek samen met andere publieke voorzieningen onder te brengen in de grotendeels leegstaande winkelpassage pal in het centrum van de stad en zo meer leven in het centrum te krijgen. De beschikbare ruimten in de passage liggen verspreid over twee verdiepingen en over hele lengte van de passage. De ruimten hebben nagenoeg geen zichtbaarheid vanuit stad eromheen. Om hier zulke belangrijke openbare functies in te plaatsen is dus gerust een uitdaging te noemen, als het überhaupt wenselijk is. In het kader van een besloten prijsvraag hebben wij het onderste uit de kan gehaald. Het plan laat zien dat een hele mooie bibliotheek mogelijk is, maar dat een nog veel ingrijpendere verbouwing van de passage een betere keuze zou zijn.